Vernostné body

Zbierajte vernostné body z každého nákupu!

Za každé celé 1,00 € nákupu nad minimálnou hodnotou (vrátane) je kupujúcemu prirátaný na jeho bonusový účet 1 vernostný bod.

Finančná hodnota vernostného bodu: 1 bod = 0,05 €. (20 bodov = 1€).

Pripísané budú vernostné body len z dokončených objednávok.

Zobrazenie stavu vernostného účtu: Kupujúci po prihlásení do systému uvidí celkový počet vernostných bodov, ktorý je aktuálne na jeho vernostnom účte.

Čerpanie vernostných bodov: Kupujúci si v procese nákupu môže, ale nemusí vybrať možnosť čerpania vernostných bodov vo forme zľavy odrátanej od aktuálne vykonávaného nákupu.

Kupujúci nemá právo žiadať vyplatenie hotovosti v hodnote nazbieraných vernostných bodov.
Predávajúci si vyhradzuje právo nastaviť v systéme primerane dlhú ochrannú dobu. Vernostné body z každého nákupu budú pripísané na vernostný účet kupujúcemu až po uplynutí ochrannej doby. Ak dôjde k odstúpeniu kupujúceho od nákupu (od zmluvy) počas ochrannej doby, nebudú kupujúcemu pripísané žiadne vernostné body, ktoré pôvodne zodpovedali predmetnému nákupu.

Ochranná doba pre pripísanie vernostných bodov je aktuálne 21 dní.

Ak dôjde k vybaveniu oprávnenej reklamácie tovaru formou vrátenia kúpnej ceny, vernostné body za predmetný nákup ostanú bezo zmeny na bonusovom účte kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo pripísať na bonusový účet kupujúceho mimoriadne body napríklad pri príležitosti výročia a podobne. Kupujúci nemá automatický nárok na pripísanie mimoriadnych bodov.

Ak kupujúci nevykoná žiadny nákup počas jedného roka počítaného od posledného nákupu, nazbierané vernostné body budú vymazané. Po uplynutí jedného roka od posledného nákupu a vymazaní nazbieraných bodov kupujúcemu zaniká nárok na uplatnenie vymazaných vernostných bodov.

Nákupný košík

Potrebujete sa poradiť?
Napíšte nám!

A my sa Vám ozveme